رزرو نوبت آرایش برلیان
میکرونیدلینگ چیست؟

میکرونیدلینگ چیست؟

میکرونیدلینگ نوعی روش تحریک مکانیکال پوست میباشدکه باعث تحریک پوست وکلاژن سازی میشود.واردکردن سوزنهای استریل ومیکرونی بادقت عمل وتشخیص پزشک یاکارشناس پوست،باعث افزایش انتشارفاکتورهای رشدازفیبروبلاستها،پلاکتهای خونیوبهبودعملکردفاکتورهای رشدalphaوbetaمیشود.این فرایندموجب افزایش تولیدکلاژن والاستین توسط فیبروبلاستها می گردد.کراتونوسیتها نیزبه محل نیدلینگ منتقل شده وباعث افزایش ضخامت اپیدرم میشود.درمرکززیبایی برلیان میکرونیدلینگ ایمن زیرنظرپزشک متخصص پوست انجام میشود.درمیکرونیدلینگ اپیدرم سوراخ میشود ولی تخریب نمیشود،درنیجه درمدت کوتاهی پوست ترمیم،شفاف وبراق میشود.این روش جهت بهبود جای جوش،درمان لک ها،ودرمان شلی وافتادگی پوست صورت وگردنوبهبود ساختارپوست مناسب میباشد.

 

بوتاکس مو

بوتاکس مو

بوتاکس موجب استحکام موشده ومانع ازشکستگی وتیرگی مومیشود.ضمناباعث تقویت وانعطاف پذیری مو می گردد.درسالن برلیان ازبهترین برندبوتاکس جهت احیای مواستفاده میگردد.هدف مرکززیبایی برلیان جلب رضایت مشتری میباشد.این روش مناسب خانمهای خوش سلیقه ایست که رنگ موی براق وموهایی سالم راباهم می خواهند.کسانی که صافی مو مدنظرشان میباشد روشهای دیگر پیشنهاد میشود.

کراتین تراپی

کراتین تراپی

 درکراتین تراپی موادگیاهی واردساختارموشده،وباخاصیت آب بندی کردن موهای آسیب دیده راترمیم میکند.به بافت مویرگها نفوذ کرده وبااثرطولانی مدت مانع ازمجعدشدن موی شما ونیزموجب براقی ودرخشش مو می گردد.این روش مناسب موهای آسیب دیده،ازرنگ ودکلره میباشد.درسالن زیبایی برلیان ازبهترین موادکراتینه جهت احیای موی آسیب دیده زیرنظرمدرس وکارشناس پوست وموانجام میشود.

 

طراحی ، تولید ، توسعه و پشتیبانی سئو توسط موسسه مهندسی طراحی محنا