رزرو نوبت آرایش برلیان
ماسکهای بعدازمیکرودرم ابریژن

ماسکهای بعدازمیکرودرم ابریژن

پس از لایه برداری صحیح با دستگاه میکرودرم، با توجه به برداشتن لایه شاخی پوست و نیز افزایش گردش خون پوست، جذب مواد به داخل پوست افزایش می یابد. لذا فرصت مناسبی است تا با استفاده از ماسک های تخصصی مفید، مواد مغذی و موثر به سلولهای پوستی رسانیده شود.
استفاده از ژلهای درمانی وتقویت کننده پوست دراین مرحله بسیاراثربخش میباشد.مانندژل درمانی ریکاوری درمان وجلوگیری ازقرمزی وحساسیت پوست….

 

طراحی ، تولید ، توسعه و پشتیبانی سئو توسط موسسه مهندسی طراحی محنا